„Senvagė“ 2018 m. Nr. 1

Šiame numeryje: Povilo Urbšio ir Arnoldo Simėno diskusija, Vladas Kensgaila, projektas „X: Palikimas“, Romualdas ir Nojus Petrauskai, Panevėžio keramikos kolekcija, projektas „Laisvės ir tapatybės ženklai“, Vytautas Kairiūkštis, Leonas Blėdis, Andrius Jevsejevas, Greta Gudelytė, Gabrielė-Petkevičaitė-Bitė, Juozas Zikaras, Jonas Ambraška ir kt.