„Senvagė“ 2022 m. Nr. 1

Šiame numeryje: Godo Yorke, Stasys Povilaitis, Liucija Karalienė, Jolantos Rudokienės, Dianos Rodokienės, Girmanto Rudoko, Tomo Rudoko kūryba, Jonas Mackevičius, Algimantas Mikėnas, Dalia Melėnaitė, pučiamųjų orkestro „Panevėžio garsas“ jubiliejus, Juozo Zikaro mokiniai, Ona Maksimaitienė, siaurukas, Panevėžio architektūros procesai ir kt.