„Senvagė“ 2022 m. Nr. 2

Šiame numeryje: Juozas Miltinis, Arvydas Gudas, Marija Šileikaitė-Čičirkienė, Panevėžio karaimai, festivalis „Iškrovos“, Juozas Brazauskas, Kazys Kisielis, Stasys Variakojis, Asta Malčiauskienė ir Panevėžio švietimo centras, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos istorija, Berčiūnų architektūra ir kt.